A Lonxa de Álvaro | Ayudas recibidas
15899
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15899,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Ayudas recibidas

O proxecto que xa e unha realidade obedece a unha serie de apoios por parte das diferentes Administracións do cal queremos deixar constancia. O apoio foi prestado polo GRUPO DE ACCION LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO SEO COSTA DA MORTE, CONSELLERIA DE PESCA e APOIO FINANCEIRO DA UNION EUROPEA a través dos FONDOS EUROPEO MARITIMO E DE PESCA.

Temos que destacar que todo o proxecto tramitouse baixo a tutela do GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SEO COSTA DA MORTE o amparo das axudas económicas que para ditos fins pon a disposición a UNION EUROPEA

A prioridade dentro da estratexia do FEMP no que se enmarca o noso proxecto foi a seguinte:

 

 

PRIORIDADE DO FEMP

MARQUE CUN “X”

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP

PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial

X

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

OUTRA PRIORIDADE

OBXECTIVO ESPECÍFICO OUTRAS PRIORIDADES

 

 

Dentro desta estratexia reseñamos os obxetivos e resultados acadados correspondentes a ditos obxetivos, tanto xerales como específicos

 

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO (describa o obxectivo xeral do proxecto e a súa relación co obxectivo específico do FEMP seleccionado)RESULTADOS (identifique e xustifique os resultados acadados coa implementación do proxecto)
 

Xerar unha actividade turísitica e de lecer que contribua a poñer en valor os recursos turísiticos da zona.

 

Unha actividade gran consumidora dos recursos do mar que incentive o incremento do valor engadido e a innovación na transformación, distribución e comercialización da pesca da zona.

Este obxectivo potencia o desenvolvemento ecónomico mediante a diversificación, o emprendemento, a mellora das oportunidades de traballo e o emprego alternativo ao traballo no mar, potenciando o sector turístico e a diversificación en xeral da actividade productiva do territorio, tomando a condición mariñeira do mesmo como elemento diferenciador

 

Relacionase directamente con obxectivo estratéxico diversificación económica do FEMP

Xeración de actividade económica turísitica

 

Xeración de actividade económica pesqueira

 

Diversificación de actividades

Promoción e posta en valor dos produtos da comarca

 

Contratación con empresas preveedores locais

 

Contratación de man de obra local

 

Divulgación e posta en valor do patrimonio gastronómico e cultural de Costa da Morte

 

Promoción das actividades turísticas da zona

 

Creación de actividades complementarias ligadas ao turismo

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos)CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a acadados os indicadores de resultado previstos)
 • Sostibilidade do turismo mariñeiro no territorio
 • Crecemento económico e do emprego a traves de mellora da competitividade do destino
 • Potenciar a creación de oferta turística de calidade xeradora de emprego

 

 

 

 

 

 • Incremento de categoria nas actividades turísticas existentes
 • Mellora da oferta para a incorporación de novos servizos
 • Potenciamento do consumo de materias primas procedentes da zona
 • Restauración e gastronomia integradas no programa Come o Mar
 • Apoio a comercialización do turismo mariñeiro
 • Creacion de equipamentos divulgativos e áreas interpretativas vinculadas á posta en valor do patrimonio gastronómico, pesqueiro, cultural e da tradición dunha terra
 • Apoio a promoción de obradoiros artesanais, especialmente os vinculados coa artesanía mariñeira
 • Apoio a creación de sinerxias entre produtores de diferente índole ligados ao mar e a o territorio
 • Desestacionalizar as visitas
INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP SELECCIONADA (marque cun “X”)DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP SELECCIONADO
 

X Alta

 

 

Media

 

 

Baixa

 

 

 

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura.

 

Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

 

 

Unha vez definidos os obxetivos no que se enmarca o noso proxecto e os resultados acadados conseguimos cifrar ditos resultados en indicadores medibles:

 

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MARQUE CUN “X”

VALOR PREVISTO

UNIDADE DE MEDIDA

PRIORIDADE 4

4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima
Emprego creado

X

3

Emprego a tempo completo (*)
Emprego mantido (**)

Emprego a tempo completo
N.º de negocios creados

X

1

Número
N.º de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona

X

4

Número
N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente nova (***)Número